Pomiary środowiskowe
Na pracę elektrowni fotowoltaicznej mają wpływ warunki pogodowe. Oczywistym jest to, że istotna jest wartość promieniowania słonecznego, ale ważne są również np. temperatura otoczenia oraz prędkość i kierunek wiatru. Z technicznego punktu widzenia ważne są też np. temperatura paneli fotowoltaicznych, temperatura transformatora średniego napięcia, temperatura w szafach stacji transformatorowej gdzie zainstalowane są urządzenia elektroniczne.

Sterownik IoT PV Monitor obsługuje szereg urządzeń i czujników pozwalających na pomiar parametrów środowiskowych. Urządzenie pozyskuje np. dane o wartości promieniowania słonecznego, temperaturze otoczenia, temperaturze paneli fotowoltaicznych i istotnych urządzeń elektrowni, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności powietrza, ciśnieniu atmosferycznym, wielkości opadów atmosferycznych.

Zebrane dane są korelowane z parametrami związanymi z produkcją energii elektrycznej, co pozwala na weryfikację efektywności pracy elektrowni, w tym jej poszczególnych urządzeń. Na podstawie gromadzonych danych możliwe jest również monitorowanie procesu starzenia się urządzeń elektrowni oraz określenie spadku efektywności technicznej w funkcji upływu czasu, np. rok do roku. Historia pomiarów w połączeniu z mechanizmami uczenia maszynowego pozwala na predykcję produkcji energii elektrycznej.Nasza specjalność to zaawansowana diagnostyka pracy dużych elektrowni fotowoltaicznych

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ