Inwestujesz?

Inwestujesz w duże elektrownie fotowoltaiczne?

Realizujesz inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną?


Rozpoczynasz albo już rozpocząłeś budowę dużej elektrowni fotowoltaicznej? Potrzebujesz fachowej wiedzy i wsparcia nad realizacją inwestycji? Masz wątpliwości, czy budowana elektrownia fotowoltaiczna jest realizowana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, w tym zgodnie z projektem oraz w sposób, który zapewni jej sprawne uruchomienie i bezproblemową eksploatację? W trakcie uruchomienia nowego obiektu wystąpiły problemy, które opóźniają jego przekazanie do eksploatacji albo powodują, że pracuje on nieefektywnie? Nie potrafisz zebrać wystarczających informacji technicznych, które są Ci potrzebne do zdiagnozowania problemów, co do których masz podejrzenia, że występują i obniżają techniczną sprawność obiektu? Chcesz uniknąć sporów z inwestorem albo głównym wykonawcą, ale nie potrafisz odpowiednio udokumentować zagadnień, co do których masz zastrzeżenia?

Eksploatujesz elektrownię fotowoltaiczną?


Wydaje Ci się, że Twoja elektrownia produkuje mniej energii niż podobne obiekty? A może jesteś pewien, że produkuje mniej energii, ale nie wiesz dlaczego? Podejrzewasz, że zainstalowane urządzenia są mniej efektywne niż to wynika z ich kart katalogowych? Falowniki pracują w sposób nierównomierny, restartują się, okresowo przestają produkować energię? Twoja elektrownia odłącza się od sieci energetycznej, a Ty nie wiesz dlaczego tak się dzieje? Automatyka sterowania pracą elektrowni, po przerwach w pracy nie przyłącza jej ponownie do sieci, co powoduje długie przerwy w pracy i konieczność manualnego załączania obiektu? Podejrzewasz szybsze niżby to wynikało z danych katalogowych zastosowanych paneli starzenie się obiektu i wynikający z tego spadek produkcji? Na Twoim obiekcie często działają zabezpieczenia powodując przerwy w pracy elektrowni albo jej urządzeń? Ponosisz związane z eksploatację elektrowni zbyt wysokie opłaty związane z mocą bierną? Nie potrafisz jednoznacznie zlokalizować i udokumentować występujących nieprawidłowości i problemów? Wykonawca nie wywiązuje się z napraw gwarancyjnych twierdząc, że nie widzi zgłaszanych przez Ciebie problemów? Inwestor zgłasza Ci problemy, które Twoim zdaniem nie istnieją albo nie są istotne? Częste wyjazdy na obiekt, wynikające z konieczności nadzoru nad obiektem, powodują wysokie koszty eksploatacji obniżając Twój zysk?

Dlaczego warto z nami współpracować przy realizacji oraz eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych?

Jeżeli na część zadanych powyżej pytań odpowiedź brzmi tak, oznacza to, że możesz być zainteresowany naszymi usługami. Współpracujemy zarówno z inwestorami jak i z firmami zajmującymi się budową elektrowni fotowoltaicznych. Naszych zleceniodawców wspieramy w realizacji procesu inwestycyjnego, tak aby optymalnym kosztem osiągnąć efekt w postaci efektywnej ekonomicznie elektrowni fotowoltaicznej o ograniczonych do niezbędnego minimum kosztach eksploatacji. W naszych działaniach nie stoimy po żadnej ze stron realizującej inwestycje. Nasza praca polega na rzetelnym zebraniu informacji technicznych o pracy obiektu i dostarczeniu danych niezbędnych do zapobiegania wystąpieniu problemów bądź ich rozwiązaniu. Nieważne, czy jesteś inwestorem, czy firmą budowlaną, naszym celem jest sprawna technicznie, efektywnie działająca elektrownia fotowoltaiczna.

    

Współpracujemy z producentami oprzyrządowania i urządzeń wykorzystywanych na farmach fotowoltaicznych. Producentom dostarczamy dane pomiarowe i diagnostyczne z pracujących produkcyjnie obiektów, pozwalające na udoskonalenie ich rozwiązań technicznych. Działanie takie ma na celu zapewnienie, aby farmy fotowoltaiczne były jeszcze bardziej efektywne.

    

Obsługujemy zdarzenia ubezpieczeniowe. Zastosowanie naszych rozwiązań w wielu przypadkach pozwala na udokumentowanie zależności przyczynowo skutkowych dotyczących awarii i uszkodzeń objętych ubezpieczeniem, upraszcza to i uwiarygadnia proces likwidacji szkody, zarówno po stronie inwestorów w fotowoltaikę jak i firm ubezpieczeniowych.

    

Posiadamy wiedzę i doświadczenie wynikające z monitorowania pracy wielu obiektów elektrowni fotowoltaicznych, zrealizowanych w różnych technologiach. Niektóre z obiektów którymi się zajmujemy są już dawno po okresie gwarancji, a uszkodzenia które stwierdziliśmy mogły zostać usunięte bez dodatkowych kosztów przed jej końcem. Nasza obserwacja rynku wskazuje na to, że wiele podmiotów nie potrafi skutecznie wyegzekwować należnych im świadczeń gwarancyjnych, co przekłada się na istotne straty finansowe. Co gorsze, wielu właścicieli elektrowni fotowoltaicznych nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma problemy powodujące niższą niż możliwa, produkcję energii elektrycznej.

    

Nasze usługi realizujemy w oparciu o jednorazowe zlecenia jak i w ramach stałej długoterminowej współpracy opartej o abonament.Nasza specjalność to zaawansowana diagnostyka pracy dużych elektrowni fotowoltaicznych

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ