Monitoring
Zaawansowany monitoring pracy dużych elektrowni fotowoltaicznych.
Inwestorzy w fotowoltaikę wierzą w to, że budując elektrownię fotowoltaiczną, będzie ona pracowała bezobsługowo, najlepiej przez 25 lat, a wszystkie ewentualne problemy techniczne „same się rozwiążą” w ramach długiej gwarancji, za którą przecież zapłacili. Właściciele elektrowni fotowoltaicznych nie mają wiedzy ani narzędzi, aby skutecznie egzekwować warunki gwarancji dla elektrowni oraz aby zapewnić ich efektywność energetyczną.

Wykonawcy elektrowni oraz dostawcy ich komponentów realizują atrakcyjny dla nich plan minimum: sprzedać i jak najniższym kosztem przejść przez okres gwarancji. Dostarczane rozwiązania do nadzoru i monitorowania pracy elektrowni PV, nie zapewniają informacji na temat rzeczywistego stanu technicznego elektrowni oraz jej efektywności. Niektórzy producenci wręcz ukrywają istotne dla klienta informacje.

Elektrownie o takie samej mocy zainstalowanej, niekoniecznie produkują takie same ilości energii elektrycznej:

W niektórych przypadkach różnice w wielkości produkcji są dosyć duże:

Proste porównanie wielkości produkcji jest niewystarczające do ustalania przyczyn różnic:


IoT PV Monitor to nasze autorskie rozwiązanie do zaawansowanego monitorowania i zarządzania elektrowniami fotowoltaicznymi, które jest odpowiedzią na potrzebę rynku związaną z zapewnieniem sprawności technicznej i efektywności energetycznej dużych elektrowni fotowoltaicznych.Jak to działa?


W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań monitorujemy pracę całej elektrowni fotowoltaicznej, a nie tylko falowników fotowoltaicznych. Integrujemy się ze wszystkimi istotnymi urządzeniami elektrowni, z których pozyskujemy dane pomiarowe. Dane pozyskujemy z falowników, sterowników pola, mierników parametrów sieci, liczników energii, czujników stanu, stacji pogodowych, termometrów, anemometrów, pyranometrów,… . Nadzorujemy również ciągłość pracy instalowanych na farmach fotowoltaicznych systemów kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej oraz kamer. Obsługujemy urządzenia większości producentów stosowane na farmach fotowoltaicznych. Zakres integracji oraz realizowanych pomiarów wynika z naszego doświadczenia zdobytego podczas diagnostyki rzeczywistych problemów, niemniej jest on każdorazowo indywidualnie uzgadniany z klientem. W przypadku takiej konieczności instalujemy albo rekomendujemy instalację dodatkowych urządzeń pomiarowych.

W żaden sposób nie ingerujemy w urządzenia, z których pobieramy dane pomiarowe. Z urządzeniami farmy fotowoltaicznej integrujemy się zgodnie z dokumentacją producentów tych urządzeń, tak aby w żadnej sytuacji nie spowodować naruszenia warunków gwarancji.

Wykrywamy oraz wspieramy wykrywanie różnego rodzaju uszkodzeń i nieprawidłowości występujących na farmach fotowoltaicznych:

Związane z automatyką i zabezpieczeniami, występujące stosunkowo rzadko, ale odłączające od sieci całą elektrownię, polegające np. na:
 • błędach w realizowanych pomiarach,
 • zawieszaniu się, restartach, zaprzestaniu pracy i wynikającym z tego brakiem kontroli nad obiektem,
 • braku selektywności i niepotrzebnym odłączaniem elektrowni od sieci,
 • błędami w działaniu mechanizmów ponownego automatycznego przyłączenia elektrowni do sieci.

Związane z pracą falowników, występujące stosunkowo często, polegające np. na:
 • całkowitym uszkodzeniu falownika,
 • czasowym uszkodzeniu falownika,
 • obniżeniu sprawności falownika,
 • niskiej jakości produkowanej energii elektrycznej.

Związane z panelami fotowoltaicznymi, występujące stosunkowo często, polegające np. na:
 • spadku wydajności produkcji przez grupy paneli,
 • zużywaniu energii przez panel z innych paneli,
 • przerwie w łańcuchu paneli,
 • uszkodzeniach mechanicznych.

Związane z okablowaniem elektrowni, występujące stosunkowo często, polegające np. na:
 • uszkodzeniu zabezpieczeń obwodów,
 • uszkodzeniu izolacji okablowania,
 • wypaleniu złączek okablowania AC lub DC,
 • wzrostu rezystancji złączek okablowania.

Dotyczące uszkodzeń pozycjonerów nadążnych, występujące stosunkowo rzadko, polegające np. na:
 • uszkodzeniu automatyki sterującej,
 • błędów w pozycjonowaniu paneli,
 • zacięciu elementów mechanicznych,
 • uszkodzeniu siłowników lub napędów.

Związane z pracą systemów pomocniczych, takich jak infrastruktura IT, kontrola dostępu, monitoring wizyjny, polegające np. na:
 • uszkodzeniu routerów, przełączników sieciowych, loggerów,
 • uszkodzeniu centralek alarmowych,
 • uszkodzeniu rejestratorów wideo,
 • uszkodzeniu kamer monitoringu.


Nasze rozwiązanie pozwala również na:

 • Monitorowanie SLA elektrowni oraz jej elementów składowych
 • Monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej
 • Monitorowanie parametrów ilościowych produkcji energii elektrycznej

 • Optymalizacja produkcji w zakresie doboru kąta ustawienia paneli PV
 • Monitorowanie efektywności i sprawności pozycjonerów paneli: wschód – zachód oraz 360o

 • Korelacja wyników produkcji z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak np.: burze, opady śniegu, prace serwisowe, mycie paneli, przerwy w zasilaniu, koszenie

IoT PV Monitor jest dedykowany do nadzoru nad dużymi elektrowniami oraz kompleksami elektrowni, opartymi o tysiące paneli fotowoltaicznych. Działanie rozwiązania polega na pozyskiwaniu oraz analizie pozyskanych danych pomiarowych. Dane z różnych rodzajów urządzeń, np. falowników różnych producentów podlegają standaryzacji, tak aby mogły być obsługiwane w systemie w jednorodny sposób, co obniża koszty stosowania systemu i podnosi jego efektywność.

 • Pozyskiwanie danych pomiarowych z urządzeń elektrowni fotowoltaicznej,
 • Wstępna weryfikacja jakości danych,
 • Lokalne buforowanie danych przez np. 30...120 dni.

 • Szczegółowa weryfikacja jakości i spójności danych,
 • Przetwarzanie i analiza danych (porównania, odchylenia, korelacja, zależności, statystyka, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja),
 • Zarządzanie prawami dostępu do danych,

  Kompleksowe informacje do zarządzania efektywnością elektrowni:
 • Alarmy
 • Raporty
 • Logi
 • Porównania
 • Statystyki
 • Zestawienia

Poniższy rysunek pokazuje przykład implementacji IoT PV Monitor w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp:Obsługujemy klientów indywidualnych posiadających pojedyncze elektrownie fotowoltaiczne jak i podmioty korporacyjne eksploatujące lub zamierzające eksploatować kompleksy o mocy wielu megawatów. Wspieramy firmy budowlane w przygotowaniu nowych obiektów do monitorowania, ich uruchomieniu oraz utrzymaniu w okresie gwarancji. W zależności od preferencji klienta zapewniamy kompleksową usługę monitorowania pracy elektrowni fotowoltaicznej albo np. wyłącznie dostarczenie danych do systemów klienta typu SCADA lub hurtownia danych. Zakres oraz sposób przekazywania danych pomiarowych jest indywidulanie dostosowywany do preferencji i potrzeb klienta.

Nasze rozwiązanie jest dowolnie skalowane: może zostać wykorzystane do monitorowania np. jednego obiektu o mocy 700 kWp albo kompleksu o mocy 70 MWp. Poniżej przedstawiamy jeden z możliwych sposobów implementacji rozwiązania IoT PV Monitor.W przypadku takiej potrzeby umożliwiamy zdalne sterowanie urządzeniami elektrowni fotowoltaicznej, np. sterowanie rozłącznikiem sprzęgającym albo aktywne sterowanie działające na zasadzie sprzężenia zwrotnego urządzenia sterowanego z urządzeniem pomiarowym: np. jeżeli poziom mocy biernej przekroczy zadany poziom to załącz dławiki albo zmień charakterystykę pracy falowników. Zastosowania tego typu, ze względu na poziom ich złożoności zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z klientem.

IoT PV Monitor to zaawansowane technicznie oraz efektywne kosztowo rozwiązanie do zarządzania elektrowniami fotowoltaicznymi na podstawie danych pomiarowych. Rozwiązanie jest unikalne na rynku ze względu na sposób oraz skuteczność działania. IoT PV Monitor to nie koszt tylko inwestycja. Rozwiązanie umożliwia niższe koszty utrzymania elektrowni oraz optymalizację produkcji energii elektrycznej. Zaplanowanie wykorzystania IoT PV Monitor na etapie przygotowania inwestycji, nie podnosi jej kosztów. Zastosowanie tego rozwiązania to ochrona przychodów inwestora!


Nasza specjalność to zaawansowana diagnostyka pracy dużych elektrowni fotowoltaicznych

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ