Moc bierna w elektrowniach fotowoltaicznych
Każda elektrownia fotowoltaiczna pobiera i produkuje moc bierną. Wielkość tej mocy jest zależna od specyficznych cech elektrowni, takich jak np. długość i rodzaj przyłącza energetycznego, rodzaj zastosowanego okablowania, rodzaj i moc transformatora oraz typ zastosowanych falowników. Większość elektrowni w miarę dobrze radzi sobie z produkcją mocy biernej. Nowoczesne falowniki potrafią dostosować sposób produkcji mocy czynnej i biernej do aktualnych warunków sieciowych, ograniczając do możliwego minimum udział mocy biernej w produkcji energii. W większości przypadków falowniki są na tyle efektywne w tym zakresie, że w dzień, czyli w czasie kiedy produkują energię elektryczną praktycznie eliminują opłaty za wprowadzenie do sieci niekorzystnej mocy biernej. W większości przypadków problem zaczyna się w nocy, kiedy falowniki nie pracują. W uproszczeniu, z punktu widzenia sieci elektrownia zaczyna być widziana jako kondensator, którego pojemność jest tym większa im dłuższa jest linia przyłączeniowa. Im większa pojemność, tym wyższe opłaty karne za moc bierną. Sytuację często pogarsza zamontowany przy transformatorach SN / nN kondensator kompensacji biegu jałowego transformatora, który zamiast pomagać, szkodzi. Zastosowanie IoT PV Monitor pozwala na przeprowadzenie szczegółowych pomiarów i precyzyjny dobór właściwej wartości kompensacji mocy biernej. W zależności od sytuacji i rodzaju zastosowanych na farmie fotowoltaicznej rozwiązań, kompensację niekorzystnej mocy biernej pojemnościowej można przeprowadzić stosując trójfazowe dławiki kompensacyjne albo wykorzystując do tego falowniki fotowoltaiczne. Falowniki przeprogramowuje się w taki sposób, aby pracowały w godzinach nocnych w funkcji kompensatorów mocy biernej. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety i jego stosowanie niesie określone konsekwencje. W przypadku zainteresowania współpracą w tym zakresie, po przeprowadzeniu na farmie fotowoltaicznej pomiarów oraz po zapoznaniu się ze stosowanymi tam rozwiązaniami technicznymi, uzgadniamy z klientem sposób oraz szczegóły kompensacji mocy biernej. Mamy doświadczenie z obiektami pobierającymi moc bierną w zakresie od kilku do ponad 210 kvar’ów. Związane z tym opłaty karne to kwoty od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie!Nasza specjalność to zaawansowana diagnostyka pracy dużych elektrowni fotowoltaicznych

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ